Lösemide Tam Kan Sayımı

tam kan sayımı

Lösemide tam kan sayımı (CBC) ve kan hücresi muayenesi (periferik yayma): Tam kan sayımı (CBC) kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri ve trombosit sayılarını ölçer. Bu test genellikle farklı tipte beyaz kan hücrelerinin sayılarına bakan bir diferansiyel (veya fark) ile birlikte yapılır. Bu testler genellikle şüpheli bir kan sorunu olan hastalarda yapılan ilk çalışmalardır.

Için periferik yayma (bazen sadece bir karalama olarak adlandırılır), bir damla kan bir slayt boyunca lekelenmiş ve daha sonra hücreler nasıl göründüğüne bakmak için bir mikroskop altında incelenir. Sayılardaki değişiklikler ve hücrelerin görünümü genellikle lösemi tanısına yardımcı olur.

Lösemide Tam Kan Sayımı Farklılıkları

ALL’li hastaların çoğunda kanlarında çok fazla olgunlaşmamış beyaz hücre vardır ve yeterli kırmızı kan hücresi veya trombosit yoktur. Beyaz kan hücrelerinin çoğu, normalde kan dolaşımında bulunmayan olgunlaşmamış lenfositler olan lenfoblastlar (blastlar) olacaktır. Lenfoblastlar normal, olgun beyaz kan hücreleri gibi işlev görmez.

Bu bulgular lösemi olabilse de, hastalık genellikle kemik iliği hücrelerinin bir örneğine bakılmaksızın teşhis edilmemektedir.

Kan kimyası ve koagülasyon testleri: Kan kimyası testleri, kandaki bazı kimyasalların miktarını ölçer, ancak lösemi tanısı için kullanılmazlar. Zaten ALL olduğu bilinen hastalarda, bu testler, lösemi hücrelerini veya bazı kemoterapi ilaçlarının yan etkilerini yaymaktan kaynaklanan karaciğer veya böbrek problemlerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Bu testler ayrıca, belirli minerallerin düşük veya yüksek kan seviyelerini düzeltmek için tedaviye ihtiyaç olup olmadığını belirlemede yardımcı olur. Lösemide tam kan sayımı bu anlamda çok büyük önem arz eder.

Kanın düzgün bir şekilde pıhtılaştığından emin olmak için kan pıhtılaşma testleri de yapılabilir.

Lösemide Tam Kan Sayımı Testleri

Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi: Kemik iliği aspirasyonları ve biyopsi – testler genellikle aynı zamanda yapılır. Örnekler genellikle pelvik (kalça) kemiğinin arkasından alınır, ancak bazı durumlarda sternumdan (göğüs kemiği) veya diğer kemiklerden alınabilir.

Kemik iliği aspirasyonunda bir masanın üzerinde uzanırsınız (yanınızda veya karnınızda). Kalça üzerindeki cildi temizledikten sonra doktor, lokal anestezi enjekte ederek deriyi ve kemik yüzeyini uyuşturur, bu da kısa bir batma veya yanma hissine neden olabilir. Daha sonra ince, içi boş bir iğne kemiğe yerleştirilir ve az miktarda sıvı kemik iliği emmek için bir şırınga kullanılır. Anestezi ile bile, çoğu hasta kemik iliği çıkarıldığında hala kısa bir acı çeker. Lösemide tam kan sayımı bu yüzden çok önemlidir.