Lenfoma Kanseri 4. Evre Tedavisi

Lenfoma Kanseri 4. Evre Tedavisi

Lenfoma kanseri 4.evre tedavisinde farklı yöntemlerde uygulanmaktadır. Lenfoma kanseri lenfosit denilen hücrelerden kaynaklanmaktadır. Bu lenfosit hücreleri beyaz kan hücreleri olarak nitelendirilmektedir. Lenfosit hücrelerinin ani bir şekilde DNA’larının değişmesiyle birlikte yapıları farklılaşmaktadır. Bu kişiler risk grubu altında olan kişilerde olabilir. Lenfosit hücreleri ani bir şekilde çoğalmaya başlarsa bu hastalığın birinci evresi olarak sayılmaktadır. Hastalığın birinci ve ikinci evreleri erken evre olmaktadır. Bu evrelerde başarı oranı ise %90 civarlarındadır. Hastalık eğer üçüncü evreye nüksetmişse bu da hastalığın ileri seviye de olduğu da sayılabilir. Kemoterapi tedavisi bu dönemde uygulanır ve genellikle 4 kür kemoterapi tedavisi altında olur.

Ayrıca lenfoma kanseri 4.evre de ise kemoterapi, radyoterapi ve kök hücre nakli gibi önemli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Lenfoma kanserinin hangi evre de olduğunu biyopsi sonucu belirler. Biyopsi sonucunda hücrelerin çoğalma ve bulunma biçimlerine göre lenfoma rahatsızlığının hangi evre de olduğu belirlenir. Lenfoma kanseri 4.evre tedavisi kemoterapi tedavisi 6 ile 8 kür uygulanmaktadır. Ayrıca lenfoma kanseri 4.evre tedavisinde radyoterapi de önemli bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Lenfoma kanseri 4.evre tedavisinde bir başka aşama ise radyoterapi olmaktadır. Radyoterapi sayesinde kişilerde yüksek oranlı başarılar görülmektedir. Lenfoma kanserinin teşhisinin konulmasının ardından da kişinin iyi bir doktor kontrolünde beslenme ve fiziksel aktivitelerine de dikkat etmesi gerekmektedir.

Lenfoma Kanseri 4. Evre Tedavi Sonrası İzlem

Lenfoma kanseri 4.evre tedavi sonrası izlem konusunda oldukça büyük hassasiyetler gerektirmektedir. Lenfoma kanseri 4.evre tedavisinden sonra sürekli olarak kontrollerin yapılması ve hastalığın tekrardan nüksedip nüksetmediğini öğrenmek önemli olmaktadır.

Lenfoma rahatsızlığı geçiren kimselerin çoğunluğunda kalp hastalığı, lösemi; melanom; Hodgkin dışı lenfoma, kemik, meme, akciğer, mide ve tiroit kanseri gibi hastalıkların ortaya çıkma ihtimali oldukça fazla olmaktadır.

Tedaviden hemen sonra kişilere aşı gibi  tedavi yöntemleri uygulanabilir. Tedavi de aşı büyük bir önemi teşkil etmektedir. Grip olmanın önüne geçilmeye çalışılması gerekmektedir. Bu yüzden de kişiler mutlaka tedaviden sonra düzenli olarak hastaneye ve doktora gitmeyi ihmal etmemeleri gerekmektedir.