T Large Granüler Lösemi

T Large Granüler Lösemi

Large granüler lösemi genellikle LGL olarak bilinmektedir ve kemik iliğinde meydana gelen bir hastalıktır. T ve NK hücrelerinden köken alan bu hastalığın 2 türü olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri T large granüler lösemi diğeri ise agresif NK hücre lösemi olarak bilinmektedir. Bu hastalıkların tamamında hücre tipleri birbirine benzese de mesela T large granüler lösemi hücreleri isminden de anlaşılacağı gibi daha büyük olmaktadır. Belirtiler sonucunda doktora gidildiğinde yapılan testler, hastalığın çeşidinin de belirlenmesini sağlamaktadır. Bunun için ise kan sayımı yeterli değildir. Mutlaka biyopsi ile kanser hücrelerinden örneklerin alınması ve bu örneklerin laboratuvar ortamında incelenmesi gerekmektedir. Ardından hastalığın hangi tip olduğuna kolaylıkla karar verilir ve kesin teşhis de konmuş olur.

T large granüler lösemi CD3+ büyük granüler lenfositlerin kronal proliferasyonu olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalık genellikle ileri yaşlarda görülür. Bunun nedeni de hücrelerin büyük olmasıdır. Yaş ilerledikçe hücrelerin de bu duruma bağlantılı olarak büyüdüğünü var sayarsak bu durumun normal olduğunu anlayabiliriz. Kısacası çocuklarda T large granüler lösemi neredeyse hiç görülmemektedir.

T Large Granüler Lösemi Tedavi Yöntemi

T-LGL hastalığında tedavi yöntemi genellikle kök hücre tedavisidir. Kök hücre tedavisi ise hastalıkların neredeyse tamamı iyileştirilmektedir. Ancak bu süreçte donör bulmak çok önemlidir zira uyumlu bir donör bulabilmek oldukça zordur. İlk olarak hastanın kardeşlerine bakılır ancak ileri yaş hastalığı olduğu için hastanın kardeşleri genellikle donör olmak için uygun olmamaktadır. Bunun için de kan ve doku bankaları kullanılarak uygun bir donör arayışına geçilir.

Uygun donör bulunduktan sonra ise kolaylıkla nakil işlemi gerçekleşmektedir. Bunun için öncelikle vericinin kemik içinden kök hücreleri alınır. Bu işlem genel anestezi ile gerçekleşir ve çok az sayıda kan hücresi alınması genellikle yeterli olmaktadır. Ardından damar yolu ile hastaya bu kök hücreler nakil edilir. Genellikle 3.5 hafta içerisinde hastaya nakil edilen yeni kök hücreler görevini yapmaya yani kan üretmeye başlar. Böylece hastanın iyileşme süreci de başlamış olur. Ancak bu süreçte hastanın enfeksiyon kapmaması çok önemlidir bu yüzden çok dikkatli olmak gerekmektedir.