Lenfoma 4. Evre Yaşam Süresi

Lenfoma 4. Evre Yaşam Süresi

Lenfoma rahatsızlığının sebebi olarak lenfosit hücreleri olarak sayılmaktadır. Lenfosit hücreleri ise genel olarak vücut içerisinde yaşanan enfeksiyon ve hastalıklarla mücadele eden hücreler olarak sayılmaktadır. Lenfosit hücreleri hızlı bir şekilde çoğalırsa bu hastalığın başlangıcı olarak sayılmaktadır. Lenfoma hastalığının birinci ve ikinci evreleri erken evre olarak hastalıkla mücadele ve başarı şansının oldukça yüksek olduğu evreler olarak nitelendirilmektedir. Bu evreler haricinde eğer hastalık biraz daha ilerlemişse bu hastalığın üçüncü evresi olarak sayılmaktadır. Hastalığın üçüncü evresinde olan bir kişi az miktarda kemoterapi tedavisi ile radyoterapi tedavisi görülebilir. Bu dönem de de başarı oranı ciddi oranda artmıştır. Lenfoma 4.evre ise ilerlemiş evre olarak sayılmaktadır. Bu evrede olan hastaların, hastalık durumuna göre tedavi yöntemleri değişmektedir.

Lenfoma 4.evre yaşam süresi hastanın genel olarak hastalık ile mücadelesine bağlıdır. Hastanın, hastalığı kesin olarak kabul etmiş olması ve bu hastalıkla savaş halinde olması gerekmektedir. Lenfoma 4.evre yaşam süresi görülen kemoterapi gibi tedavi yöntemleriyle birlikte de arttırılmaktadır. Ayrıca lenfoma 4.evre yaşam süresi olarak yeni geliştirilen akıllı ilaçlarla ve hedef hücrelerin yok edilmesi gibi durumlarda da hasta genel olarak tedavi edilmektedir. Hasta tedavi edilmesiyle birlikte de yaşam süresi arttırılmaktadır. Yeni gelişen tedavi yöntemleri sayesinde artık hastalar lenfoma rahatsızlığı ile birlikte 15 yıl kadar bile yaşama şansları oldukça yüksek olmaktadır. Lenfoma rahatsızlığı diğer kanser grupları içerisinde en çok başarı elde edilen rahatsızlık olmaktadır.

Lenfoma 4. Evre Radyasyon Tedavisi

Lenfoma 4.evre radyasyon tedavisi uygulanabilmektedir. Hastanın içerisinde var olan hücreleri yok etme odaklı yapılan bu tedavi yöntemi sayesinde de büyük başarılar elde edilmektedir. Radyasyon tedavisinin diğer bir adı ise radyoterapi olmaktadır. Lenfoma hücrelerini radyasyon ışınlarıyla birlikte öldürmek amaçlanmaktadır.

Bu tedavi yöntemi tümörlerin küçültülmesini ve tedavinin arttırılmasını amaçlamıştır. Hastalığın sebep olduğu tümörler küçültülerek ağrılar da azaltılabilir. Büyük bir makine ışınından çıkan ışıkları da lenfoma rahatsızlığının sebep olduğu lenf nodu bölgelerine yönlendirilerek lenfoma rahatsızlığına neden olmuş hücrelerin yok edilmesine olanak sağlamak amaçlanmıştır.