Kan kanseri tedavisi

Kan kanseri tedavisi

Bitkisel tedaviler hastalığın ilerlemesini durdurmak amacıyla uygulanabilir Ancak tek başına yeterli değildir.

Hastanın hastalığı hangi evrede ise Tedavinin ona göre seçelim uygulanması hayati önem arz etmektedir.

Kan kanserinin tedavisinde hastanın Psikolojik destek alması da çok önemlidir. Oldukça zor ve yıpratıcı olan hastalık ve aynı zamanda tedavi süreci hastanın moralman çökmesine sebep olabilir.

Bunu engellemek için bir uzman yardımı ve desteği almak çok önemlidir lenfomada tedavi Ve tedaviye yanıt vermesi hastanın kendi direncine bağlıdır.

kan kanseri tedavisi akut ve kronik olarak ve birçok alt bölümde incelenirler mevcut tümörün anormal Beyaz kan hücrelerinin yayılımı ve boyutlarına göre sınıflandırılırlar.

Akut lösemiler çocuklarda ortaya çıkarken kronik Lösemi daha çok yetişkinlerde ortaya çıkar.

Çocukluk döneminde Lösemi diğerlerinden daha fazla görülmektedir.

Löseminin nedeni tam olarak bilinmese de çevresel faktörler genetik etkenler büyük rol oynamaktadır.

Kan kanserinde hastaların kaybedilmelerinin en önemli sebepleri, aşırı zayıflık, mikrobik hastalıklar, kanama ve işgale bağlı organ yetmezlikleridir.

Remisyon İndüksiyon Tedavisi

Hastalığın başlangıcında uygulanan bir tedavidir. Bu dönem 4-8 haftalık bir tedavidir ve mutlaka hastanede yatırılarak yapılmalıdır. Sıklıkla vincristin ve daunorobisin, idarubisin damar yoluyla, kortizon ise ağız veya damar yoluyla kullanılır. Diğer ilaçlardan siklofosfamid, L-asparaginaz damardan veya kalçadan verilir.

Kök Hücre Transplantasyonu

Allojenik nakil yapılmasının amacı; daha fazla ALL hücresi öldürmek için kuvvetli dozlarda kemoterapi vermek ve hastaya, kalan ALL hücrelerine saldıracak olan donör immün hücrelerini vermektir.

Merkezi Sinir Sistemi Profilaksisi

ALL hücreleri genellikle “meninksler” olarak adlandırılan beyin ya da omurilik zarlarında toplanırlar. Tedavi edilmezlerse meninksler lösemi hücrelerini barındırabilir ve böylece bu bölgede yineleme görülür (meninjiyal lösemi). Remisyon indüksiyonunda kullanılan ilaçların çoğu beyin ve omuriliğe ulaşamazlar. Bu nedenden dolayı “merkezi sinir sistemi profilaksisi” olarak adlandırılan tedavi bu bölgelerde de uygulanır.

İdame Tedavisi

İdame tedavisi daha hafif kemoterapi protokollerinin genellikle 2-3 yıl verilmesinden oluşur. Bu tedavi için hastanın hastanede yatması gerekli değildir. İdame tedavisi için methotrexate, kortizon, merkaptopurin ve vinkristin, kullanılır.