4. Evre Lenfoma

4. Evre Lenfoma

Evre lenfoma hastalığının ilerlemiş evresi olarak sayılmaktadır. Lenfoma hastalığının birinci ve ikinci evreleri erken evredir ve bu evrelerde başarı oranı yüzde 90 olarak büyük başarılar elde edilebilir. Lenfoma hastalığının sebebi ise lenfosit denilen beyaz kan hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Lenfosit denilen bu hücrelerde yaşanacak DNA’nın içerisinde yer alan sorunlardan kaynaklanır.

Lenfosit denilen hücrelerin hastalıklı hücreler haline dönüşmesi halinde biyopsi denilen tanı koyma metodu ile birlikte hastanın hangi evrede yer aldığı öğrenilmeye çalışılır. Hastanın birinci evrede olması daha önce de söylediğimiz gibi erken evre ve yine ikinci evre de erken evre olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü evre ise ileri evre olarak da sıralanabilir. Üçüncü evre ile dördüncü evre ileri olarak sayılmaktadır. 4.evre lenfoma rahatsızlığına sahip olan kişilerde ise farklı tedavi aşamaları uygulanmaktadır. Tedavi aşamalarında ise en önemli durum kemoterapinin kaç kür yapılacağının belirlenmesidir. 4.evre lenfoma rahatsızlığında olan kişiler için 6 ile 8 kür arasında değişen kür kemoterapi uygulaması yapılmaktadır. Kemoterapi rahatsızlığında ise bir süre dinlenme döneminin olması gerekmektedir.

Lenfomanın hangi bölgede tutunmuş olduğu da bir diğer önemli aşama olarak sayılmaktadır. Bu evrede genellikle hastalar için radyoterapi ve kemoterapi tedavi yöntemleri ile birlikte kök hücre tedavisi de uygulanmaktadır. Kök hücre tedavi yöntemi sayesinde hücrelerin kendi içerisinde değişmesi ve yenilenmesi sağlanmaktadır.

4. Evre Lenfoma Belirtileri

Evre lenfoma belirtileri içerisinde farklı farklı belirtilere rastlayabilirsiniz. En genel itibari ile 4.evre lenfoma hastalığının belirtisi olarak koltuk altı ve kasık gibi bölgelerde yoğun olarak bulunan lenf hücrelerinin büyümesi olarak sayılmaktadır.

Daha önce de söylediğimiz gibi koltuk altı, boyun, kasık gibi yerlerde yoğun bir şekilde lenf düğümlerine rastlanılabilir. Dördüncü evrede olan bir hastanın diyaframın alt ve üst kısmında yoğun bir şekilde lenf düğümlerini de görebiliriz. Ayrıca lenf hücreleri diğer doku ve organlara doğru da yayılım içerisinde yer almış olabilir. Bu yüzden de lenfomanın hangi evrede olduğu da bilinmektedir. Lenfoma belirtilerine rastlamışsanız mutlaka doktora gitmeniz ve konuyla ilgili bilgi almanız önemlidir.