Lenfoma Grade 1

Lenfoma Grade 1

Lenfoma grade 1 olarak da bilinen Lenfoma hastalığın 1.evresi olarak da bilinmektedir. Lenfoma rahatsızlığını tanımlayacak olursak, bir anda hücrelerin hızla artışını örnek göstermemiz doğru olacaktır. Lenfoma rahatsızlığında kan üretimi sağlayacak olan hücreler gerektiği gibi işlevlerini yerine getiremez ise hastalık yavaş yavaş başlar.

Kanser oluşumu genel olarak normal hücrelerin bir anda hızlı bir şekilde artması olarak adlandırılmaktadır. Kötü huylu olan lenfoid hücrelerinin hızlı bir şekilde artması anlamına da gelmektedir. Lenfoid hücreleri kötü huylu olmak üzere bazı organlar içerisinde gittikçe artış meydana gelmektedir. Lenfositler, lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan ile başka organlar içerisinde bir artış meydana gelmektedir. Bu organlar içerisinde lenfoid hücreleri oldukça fazla miktarda artmaktadır.

Lenfoma hücreleri genel olarak karın alt ve üst zarının olduğu yerlerde meydana gelmektedir. Lenfoma  Grade 1 evresi içerisinde A, B, E olmak üzere 3 evre içerisinde ayrılmaktadır. Lenfoma A evresi içerisinde sistematik semptonların bulunmaması olmaktadır. Lenfoma A evresi ise diğer evrelere göre daha iyi kontrol edilebilir olmaktadır. Bu evrelerin belirlenmesinin diğer bir artı kısmı ise hastalığın tedavi yönteminin nasıl belirleneceğidir.

Lenfoma 1.evre içerisinde sistematik semptonların bulunması halinde ise B evresi olduğu belirlenmektedir. Eğer bu hastalığın bir diğer organa yayılması ise Lenfoma 1.evre hastalığının E evresinde olduğu anlamına gelmektedir.

Sistametik semptonlar olarak belirtilen, düzenli ateş, geceleyin terleme, ve genel olarak kişi içerisinde kilo kaybı denmektedir.

Lenfoma Grade 1 Evresinde Dikkat Edilmesi Gerekilenler

Lenfoma Grade 1 evresinde özellikle ilaçlarla birlikte bazı noktalara hastaların ve hastra yakınlarının dikkat etmesi gerekmektedir. Hastanın olumlu bir bakış açısının olması gerekmektedir. Hastanın olumlu bir hayat sürmesi ve bu konuda da özellikle de yakınlarının çok dikkat etmesi gerekmektedir.

Lenfoma hastalığına sahip olan kişilerin moral açısından olumlu olması gerekmektedir. Tedavisinde kişiler hastalığına ne kadar uyum sağlarsa o kadar kendi açısından iyi olmaktadır. Yavaş seyirli lenfoma hastalığına sahip olan kişiler hiç tedavi olmasalar bile 15 20 yıl yaşayabilirler. Hızlı ilerleyen lenfoma hastalığında ise önemli olan konu ise tedavi şekli olmaktadır.