Lenfoma 6 Kür

Lenfoma 6 Kür

Lenfoma hastalığında genel olarak tedavi kemoterapi tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Kemoterapi tedavisi ise hastanın durumuna göre farklılık göstermektedir. Kemoterapi tedavisini almak isteyen bir bireyin bulunduğu lenfoma evresi ise önemli olmaktadır.

Lenfoma hastalığında bir kişinin hangi evrede olduğunu anlamanın belli yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemin başında ise biyopsi bulunmaktadır. Biyopsi ile kanserli hücre incelenmektedir. Kanserli hücrenin içerisinde bulunan hücreler yöntemi ile kanserin hangi evrede olduğu belirlenmektedir. Lenfoma rahatsızlığına yakalanmış bireyler için evre daha önce de söylediğimiz gibi oldukça önemli olmaktadır. Hastanın hangi evrede olduğu bilinirse uygulanacak kemoterapi kürü de ona göre şekillenecektir. Lenfoma rahatsızlığında birinci evre de olan hastalar için bazı önemli ilaç tedavileri ile kemoterapi tedavisi uygulanabilir. Hastanın durumuna göre kemoterapi tedavisi 2 kür gibi kısa bir sürelik için uygulanmaktadır. Daha sonra yine hastanın durumuna göre kemoterapi tedavisi sonlandırılması gerekmektedir.

Kemoterapi rahatsızlığında eğer kişi ikinci evrede ise bu sefer kişinin yine durumuna göre ilaç tedavisiyle birlikte 2 kür olmak üzere kemoterapi tedavisi uygulanabilir. Lenfoma rahatsızlığında kemoterapi aşaması önemli bir aşamadır. Kişi eğer üçüncü evreye gelmişse bu sefer kemoterapi 4 kür uygulanmaktadır. Bu kür dönemlerinde bir de dinlenme dönemi olur. Bunun asıl sebebi ise kişinin daha iyi hissetmesini sağlamaktır.

Lenfoma rahatsızlığında olan bir kişi 4. Evreye gelmişse 6 kür kemoterapi görebilir. Lenfoma 6 kür dördüncü seviyede olan kişiler için normal bir evredir. Lenfoma 6 kür tedavisi gören kişilerde yine ihtiyaç durumuna göre kür sayısı fazlalaştırılabilir. Lenfoma 6 kür yerine 8 kür alınabilir.

Lenfoma 6 Kür Kemoterapi Tedavisi Gören Kişiler Neden Dinlenme Dönemine Girer?

Lenfoma 6 kür kemoterapi tedavisi göre kişiler neden dinlenme dönemine girer sorusunun en iyi cevabı olarak bu kişilerin vücut dirençlerinin kırılmasını önlemek amacıyla yapılmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kişiler kemoterapi tedavi sürecinde bazı önemli süreçler atlatırlar. Özellikle de kişilerin dinlenmesi ve vücut dirençlerinin toparlanması için bu hastaların dinlenme sürecinde olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu hastalar bu yüzden doktorların belirlediği periyotlarda dinlenme sürecine geçerler.