Kronik Lenfositik Lösemi Yaşam Süresi

Kronik Lenfositik Lösemi Yaşam Süresi

Kronik lenfositik lösemi yaşam süresi konusunda kronik lösemi hastalıklarının farklı türleri bulunup türlerine göre yaşam süresi hesaplanırken, genel anlamda yaşam süreleri aşağı yukarı aynı olmaktadır. Kronik lösemi hastalığına yakalanmış birine, teşhis ve tedaviden sonra 5-10 yıl arası daha yaşam sürelerinin olduğunu belirtebiliriz. Kronik lenfositik lösemi yaşam süresi olarak baktığımızda, bu en çok yetişkinleri etkileyen bir lösemi türü olmaktadır ve genellikle yaşlılarda daha fazla görülür. Hastalıklara göre biliyorsunuz ki, bazı hastalıklar çocuklarda daha fazla görülürken, bazıları orta yaşlarda ve bazı hastalıklar ise yaşlılarda görülmektedir. Kronik lenfosittik lösemi, aslında progresif, yani çok az gelişen bir kanser türüdür. Dolayısıyla diğerleri kadar hızlı öldürmüyor, fakat yaşam süresini de diğerlerinde olduğu gibi kısaltıyor.

Kronik Lenfositik Lösemi Hastalığında Bilinmesi Gerekenler

 Kronik lenfosittik lösemi hastalığı, anormal ve daha olgunlaşmamış lenfositlerin tuhaf bir şekilde üretilmesi ve çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Bu hücre aslında kemik iliğindeki normal kan hücrelerinde oluşan bir kalabalıktır. Hücrelerin bu şekilde çoğalması, vücudun bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden oluyor. Bağışlık sistemi zayıfladıkça, maalesef hastaların direnci gitgide azalıyor. Kronik lenfosittik lösemi yaşam süresi olarak baktığımızda da, maalesef çok uzun bir süre almıyor. Garip bir şekilde çoğalan lenfositler, kemik iliklerinden başlayarak yavaş yavaş kana karışır. Kana karışırken, aynı zamanda lenf düğümleri, karaciğer ve dalak gibi, vücudun diğer organlarına da yayılmaktadır. Kanser gitgide vücudu sarar ve tedavisi mümkün olmayacak bir hale getirmeye çalışır. Vücudun direncini düşürür ve sadece hastanın günlerini saymasını sağlar.

Kronik Lenfositik Lösemi Hastaları Kaç Yıl Yaşar?

Bu lenfositik lösemi türü, kronik olduğundan gelişmesi ve şiddetlenmesi yıllar alabiliyor. Dolayısıyla kimileri için hiç ağrısız geçerken, kimileri için çok ağrılı geçebiliyor. Kronik lenfositik lösemi yaşam süresi, tamamen kişinin yaşına, cinsiyetine ve kanserin hangi evrede olduğuna bağlıdır. Başta belirtildiği üzere, erişkinlerde, yani yaşlılarda daha fazla görüldüğünde, teşhis süresindense, teşhis edildikten sonra hangi evrede olduğunu bilmek önemlidir. Eskiye bakılarak, kronik lenfositik lösemi hastası olanların yaşam süresi biraz daha uzamıştır. Ortalama yaşam süresi veya sağ kalım oranı 50-80% arası yükselmiştir. Buna göre 35% kadar hastalığa yakalanmış olan kişiler 10 yıla kadar yaşayabilmektedir. 60%’ı kadar ise 5 yıl artıdan yaşayabilmektedir.