Kronik Lösemi Ne Kadar Yaşar?

Kronik Lösemi Ne Kadar Yaşar?

Kronik lösemi ne kadar yaşar  konusunda lösemi hastalığı biliyorsunuz ki gelişmemiş hücrelerin bir şekilde kansere dönüşmesidir, hatta genellikle kan kanseri dediğimiz kanser hastalığı lösemidir. Kronik lösemi, kan veya iliklerde oluşan, beyaz kan hücrelerinin yavaş yavaş yok olmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Kronik lösemi ne kadar yaşar sorusu için aslında verilebilecek en sağlıklı cevap, kişilere bağlı olduğudur. Maalesef kronik lösemi hastaları şu kadar yaşar veya şu yaşa kadar yaşayabilir diye bir şey söylemek zordur, çünkü her bireyin bünyesi farklı derecelerde hastalıklara direnebilmektedir. Kronik lösemi hastalarında, yaşam oranı veya diğer bir deyişle sağ kalım oranları, birçok faktöre dayanmaktadır; yaş, kanserin derecesi, teşhis zamanı, tedavi ortamı, vücudun dayanıklılığı ve birçok kriterler bakmaktadır.

Kronik Lösemi Genel Yaşam Oranı

 Kronik lösemi hastaların baktığımızda, hayatta kalma oranı fazlasıyla değişkenlik göstermektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi; yaş, cinsiyet, ırk ve lösemini türü, hangi evrede olduğu ve benzeri faktörler, kişinin hayatta kalma oranını hem yükseltebiliyor, hem de düşürebiliyor. Kronik lösemi ne kadar yaşar sorusuna en yeni bilgi alarak, 2010 yılına kadar yapılan araştırmalarda, sağ kalım veya yaşam oranının yüzde 50’den fazla artışın olduğu gösterilmiş. Bu şu anlama gelmektedir ki, lösemi hastası olanların yaşama oranı her geçen gün yükseltmektedir. Bunları da bir nevi teknolojinin ve araştırmaların gelişmesiyle bağlantılı olarak görebiliriz. Lösemi hastalarının ve özellikle kronik lösemi hastalarının yaşam oranlarının artması, birçok kişinin hayatta kalma direncini arttırmaktadır.

Lösemi Türlerin Göre Yaşam Oranı

 Elbette takdir edersiniz ki lösemide kendi çapında sadece bir tane hastalık değil. Birçok diğer hastalıklarda olduğu gibi, lösemi hastalığının da birkaç farklı türleri bulunmaktadır. Dolayısıyla kronik lösemi ne kadar yaşar sorusu için, aynı zamanda, lösemi türüne göre değişkenlik gösterdiğini de belirtebiliriz. Örneğin kronik lenfosittik lösemi hastalarının yaşam oranı 50-80% arası değişmektedir ve kimileri 5 yıl yaşarken, kimileri ise 10 yıl artı yaşamaktadır. Akut lenfosittik lösemi hastalarında yaşam oranı çocukların 85%’i 5 yıl kadar yaşayabiliyorken, yetişkinlerde ise 80-90% arası normale yakın bir hayata dönebiliyor. Bunların yanı sıra akut myeloid lösemi, kronik myeloid lösemi ve tüylü hücreli lösemi hastalıkları bulunmaktadır.