Löseminin Tedavisi mümkün müdür?

Löseminin Tedavisi mümkün müdür?

Lösemi Beyaz kan hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde çoğalması ve tümöral bir yapı oluşturması sonucu vücudun her yerinde bulunan kan içerisinde meydana gelen bir kanser türüdür.

Kanın vücudun her bölgesinde mevcut olması bu hastalığın amansız bir hastalık olarak bilinmesinde ve ölüm oranlarının yüksek olması nedeniyle hastayı ve hastanın yakınlarını korkutan bir hastalık olarak bilinmektedir ancak tıbbi tedavi yöntemlerinin ilerlemesi akıllı ilaçların bulunması Kemoterapi ve Radyoterapi işlemlerinin yan etkilerinin azaltılması gibi ilerlemeler sayesinde Lösemi korkutucu bir hastalık olmaktan çıkmıştır.

Semptomatik tedavi esnasında kırmızı kan hücreleri yahut trombosit nakli esnasında antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Hastanın dalağı şişmiş durumda ise cerrahi yolla müdahale edilmesi dalağın alınması gerekebilir.

Lösemi tedavisi Kemoterapi ve Radyoterapi işlemlerinde bulunan Yan Etkiler nedeniyle tümör halini almış hücreyi öldürürken normal hücrelere de zarar vermektedir ancak Tedavinin ana amacı kötü huylu hücreyi öldürmek ve hastanın yaşadığı ağrıyı acıyı azaltmaktır. İlerleyen vakalarda tümöral hücreler eğer beyin omurilik sıvısı içerisinde varlık göstermeye başlamışlarsa kemoterapi ilaçlarının direkt olarak omurilik sıvısı içerisine uygulanması gerekebilir.

Hastadan kemik iliği numunesi alınması kanın içerisinde hücrelerin ne durumda olduğunun tespiti için oldukça önemlidir.

Numunelerin alınmasının bir diğer sebebi de kanın anormal yapıdaki lokositlerden temizlenip dondurularak tedavi sonrasında hastaya yeniden verilmesidir.

Kronik miyeloid lösemi hastaları ve akut lösemi hastaları tedavileri tedavi süreçleri de değişiklik gösterebilmektedir.

Hastalığın nüks etmesi durumu yaşına binmekten ancak hasta bu konuda bilgilendirilmek tedir.

Akut lösemi tedavisinde kemik iliği bağışı uygun vericilerden alınan kemik iliği numuneleri ile kemik iliği nakli işlemi gerçekleştirilebilir.

Kemik iliği nakli akut löseminin nüksetmesi durumlarında ve diğer tedavi türlerine hastanın yanıt vermemesi durumunda kullanılır.

Lenfoma bazen grip gibi Yani uzun süre geçmeyen grip gibi belirtiler gösterirken bazen kanama morarma gibi belirtiler gösterir.

Bundan ötürüdür ki lenfomanın mevcut olduğu hastalardan bütün vücudun etkilendiğini ve vücuda verilen hasarı oranının yükseldiğini görmekteyiz.

 Löseminin günümüzde oldukça artması teknolojinin tıbbın ve bilimin son derece gelişmiş olması hastalığın can sıkıcı konumunun yanında Yine de bir umut olarak belirmektedir.