Lenfoma Türleri

Lenfoma Türleri

Lenfoma türleri, toplumumuzda ilerleyen yaş ile birlikte artmakta olan bir hastalıktır. Lenf kanseri de denir. Erkek ve kadın hastalarda aynı oranda bulunan bu hastalığın en büyük belirtisi uzun süre geçmeyen grip, soğuk algınlığı, kuru öksürük, bademciklerde şişme görülmesi belirtileri arasında sayılabilir. Fakat farklı belirtilerde gözlemlenebilir. Bu yüzden belirtiler dikkate alınmalı ve doktora gidilmelidir.

Kan kanserleri, kemik iliğinden dolayı kaynaklanmaktadır ve genellikle kandan gelen tüm hastalıklar böyle adlandırılmaktadır. Kan kanserinin %50 sini oluşturan lenfoma türleri, hodkin lenfoma ve non hodkin lenfoma olmak üzere ikiye ayrılır. Non hodkin lenfoma en çok görülen türdür. Diğerlerine oranla 8 kat daha fazla oluşmaktadır. Her iki tipin de alt türleri bulunmaktadır.

Lenfoma tedavisi sırasında hastane ve doktor çok önemlidir. Alanında en iyi doktor kadrosunu ve hastaneyi araştırıp bulmak çok önemlidir.

Lenf Kanseri Lenfoma Türleri

Son yıllarda kanserlerde büyük ilerleme görülmüştür özellikle hematolojik olan kanserlerde. Hemotolojik kanserlerde en çok görülen lenfomalardır. Lenfomaları iki gruba ayırıyoruz. Makalemizde bunları daha detaylı göreceğiz.

Lenfoma Türleri Arasında Hodkin Lenfoma

Lenf düğümlerindeki büyümeyle meydana çıkan lenfoma türleri içinde yer alan hodkin lenfoma, bazı hastalarda kilo kaybı yaşanmasına, geceleri terlemeye, sürekli ateş yükselmelerine sebebiyet verebilmektedir. Hastalığın evresinin belirlenebilmesi için bilgisayarlı tomografi ve kemik iliği biyopsisi yapılmalıdır. Tedavi oranı günümüzde yüksek olan bir türdür. Dünyada bu hastalığın tedavisi için çalışmalarını sürdüren gruplarda vardır bunlardan birisi Alman Hodkin lenfoma Çalışma Grubu (GHSG)’dur. Hastalığın erken evresinde risk faktörü düşük olan hastalarda ABDV isimli kemoterapi ve ışın tedavisi yapılmaktadır. Eğer kanser ilerlemiş bir evredeyse daha etkili bir tedavi gerekebilir. Yüksek dozlarda kemoterapi ve otolog kök hücre transplantasyou, tedavi için en doğru seçeneklerden biri olacaktır.

Non Hodkin Lenfoma Türleri

Lenfoma türleri içinde yer alan bir diğer lenfoma ise non hodkin lenfomadır. Bu lenfomalar kendi içlerinde üç gruba ayrılmaktadırlar.

  • Yavaş İlerleyen Lenfomalar,
  • Hızlı İlerleyen Lenfomalar,
  • Çok Hızlı İlerleyen Lenfomalar.

İmünolojik olarak ta iki gruba ayrılır non hodkin lenfomalar. B- hücreli ve T-hücreli lenfomalar. Genelde T hücreli lenfomalar B ‘ye oranla daha kötü bir şekilde ilerler. Bu yüzden T hücreli lenfomada daha etkili tedavi yöntemleri seçilir. Önceden non hodkin lenfomlara CHOP kemoterapisi verilirken bugün günümüzde alt gruplara göre değişen tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Non Hodkin Lenfomalarda En Çok Görülen Türler

  • Yavaş İlerleyen Lenfomalar: Folliküler lenfoma, Kronik lenfositik lösemi, immunositomadır.
  • Agresif Lenfomalar: Diffüz büyük B hücreli lenfoma , T lenfomaların çoğunluta olması, mentle hücreli lenfomadır.
  • Çok Agresif Lenfoma: Burkitt lenfoma, lenfoblastik B lenfoma , lenfoblastik T lenfomadır.