Lenfoma 4. Evre

Lenfoma 4. Evre

Lenfoma rahatsızlığı lenfosit hücrelerinden meydana gelen bir rahatsızlık tipidir. Lenfosit hücrelerinin hızlı bir şekilde çoğalmasından meydana gelen bir hastalıktır. Lenfosit hücreleri, lenf bezleri nerede ise orada hastalık olma riski oldukça fazla olmaktadır. Lenf bezinin bulunduğu vücudun herhangi bir noktasında meydana gelebilir. Lenfoma rahatsızlığı iki tip olarak ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi hodgkin lenfoma olurken diğeri ise non hodgkin lenfoma rahatsızlığı olmaktadır.

Lenfoma hastalığı kendi içerisinde evre evre olarak ayrılmaktadır. Lenfoma rahatsızlığı eğer birinci ve ikinci evre olarak belirlenirse, bu erken evre denilmektedir. Lenfoma rahatsızlığının 3. Evresi ve 4. Evresi ise ileri evre olarak bilinmektedir. Lenfoma eğer birinci evrede ise karın alt ya da üst kısmında tek taraflı olmak üzere bir lenf düğümü bölgesinde hastalık mevcuttur.

Lenfoma ikinci evrede ise yine hastalığın tek taraflı olduğu söylenmektedir. Hastalık karın alt ya da üst bölgesinde bulunabilir. Ama lenf düğümeri birden fazla olmaktadır. Lenfoma üçüncü evreye geldiğimizde ise karın zarının hem altında hem de üstündeki bölgelerde lenf düğümü tutulumu söz konusudur. Dalak tutulumu varsa bu hastalarda III. evrede kabul edilir. Lenfoma 4.evre de ise hastalık daha yaygın bir şekilde vücut içerisinde yer almaktadır. Lenf dokusunun tutulumu dışında hastalık organlar içerisinde de yayılmış olabilir. Karaciğer, kemik, kemik iliği, deri, beyin, akciğer  gibi organlarda da lenfoma 4.evre hastalık rastlanabilir. Lenfoma 4.evre de bulunan hastanın tedavisi de kendi içerisinde şekillenmektedir.

Lenfoma 4. Evre Tedavi Yöntemleri

Lenfoma 4.evre tedavi yöntemleri hastanın durumuna ve hastanın yaşına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Lenfoma üçüncü evrede kemoterapi tedavisi uygulandığı gibi bu lenfoma 4. Evresinde de uygulanmaktadır. Bazen lenfoma 4.evre de bulunan hastalardaki kanserli hücreleri öldürmek için yüksek dozda radyoterapi ya da kemoterapi gibi tedavi yöntemleri bulunabilir. Ama hastalar içerisinde standart tedavi CHOP dur. Bazen HDL lı hastalar için kök hücre transplantasyonu ile birlikte yüksek doz kemoterapi yapılması gerekir. Kök hücre tedavi yöntemi ise bir başka tedavi yöntemi olarak sayılmaktadır.

Ayrıca lenfoma 4. Evre tedavi yöntemleri içerisinde hastalık ile barışık olmak en iyi tedavi yöntemi olmaktadır.